Đoàn du học hè tại Hoa kỳ 2010

chung tôi đi học tại tp luân đôn rất vui

Chung tôi tiếp thu được rất nhiều ....