TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐOÀN THỊ ĐIỂMCơ sở 1:   Khu đô thị phường Cầu Diễn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội Cơ sở 2: Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội   Website: ...