Kế hoạch thực hiện công tác "3 công khai, 4 kiểm tra" năm học 2016 - 2017

Kế hoạch thực hiện công tác "3 công khai, 4 kiểm tra" năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2016 - 2017

 

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệu trưởng Trường THCS Đoàn Thi Điểm xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2016 - 2017 như sau:

 

I- Mục tiêu thực hiện công khai

-   Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và  tinh  thần cộng đồng trong  công tác.

-   Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu  hiện tiêu cực  trong đơn vị, từ  đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ  tốt.

-  Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học.

-    Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.

-     Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.

-  Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.

-   Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý  nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II.    Nội dung thực hiện ba công khai

1.   Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực  tế

a)   Cam kết chất lượng giáo dục:

Điều kiện về đối tượng tuyển sinh của nhà trường, chương trình giáo dục nhà trường tuân thủ, yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học   tập của học sinh, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động hỗ trợ học  tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của nhà trường; kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.

b)   Chất lượng giáo dục thực tế:

Số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng hợp kết quả cuối năm; tình hình sức khỏe của học sinh; số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, số học sinh  dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp, số học sinh thi  đỗ vào lớp 10 THPT,….

c)  Mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia:

Kế hoạch xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.

d)   Kiểm định nhà trường:

Kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá, báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2.   Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường

a)   Cơ sở vật chất:

Số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, phòng nghỉ cho học sinh   nội trú, bán trú, tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học đang sử dụng,  tính bình quân trên một lớp.

b)   Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

-  Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo,…

3.   Công khai thu chi tài chính

Công khai học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học.

 Công khai các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài;

  Công khai chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.   

III. Hình thức và thời điểm công khai

a.      Hình thức:

- Công khai trong file tuyển sinh hàng năm của nhà trường.

-  Công khai trên website của nhà trường:  thptdoanthidiem.edu.vn

-  Niêm yết công khai tại nhà trường.

-  Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.

b- Thời điểm công khai:

Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

III.   Thực hiện 4 kiểm tra.

-   Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc tuyển dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC, chi chế độ cho CB - GV - NV, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu ).

-  Ban thanh tra chuyên môn dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.

IV. Tổ chức thực hiện

-  Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

-  Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.

- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo  thuận tiện  cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem  xét.

+ Đưa lên website của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” về chất lượng giáo dục  điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và thu chi tài chính năm học 2016 -  2017 của trường THCS Đoàn Thị Điểm.

                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

                                                                                        PGS.TS. Đặng Quốc Thống

                                                                                                                           ( đã ký)

 


 

Lượt xem: 7.279
Giới thiệu

TRƯỜNG THCS &THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM Cơ sở 1:  Khu đô thị - phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm- Hà Nội Cơ sở 2 : Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm- Hà Nội Website: thptdoanthidiem.edu.vn Điện thoại: 04.62872448- 04.66744699 Hiệu trưởng : PGS.TS NGƯT Đặng Quốc Thống

Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 11